SZFHÁT/46260-ITM és SZFHÁT/47809-ITM Egyedi Miniszteri Határozatok közzététele

2021. április 16. napján jelent meg az iskolai jelenléti oktatás május 9. napjáig történő szünetelésének meghosszabbításáról szóló SZFHÁT/46260-ITM iktatószámú egyedi miniszteri határozatot, és a szakképzést folytató intézményekben szakmai oktatásban vagy kifutó rendszerű szakképzésben részt vevők szakmai vizsgája lebonyolításáról a 2020/2021. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában szóló SZFHÁT/47809-ITM iktatószámú egyedi miniszteri határozat. Mindkét dokumentum a következő linken érhető el: https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1139:szakmai-vizsgak-lebonyolitasa&catid=10:hirek&Itemid=166

Kiegészítő információ az Innovációs és Technológiai Minisztérium részéről az SZFHÁT/47809-ITM iktatószámú határozathoz (a továbbiakban: Határozat):

A Határozat 2. pontja lehetővé teszi, hogy az egyes szakképző intézmények vezetőinek döntései alapján a 2021 május-júniusi vizsgaidőszakban vizsgázó tanulók, képzésben részt vevő személyek számára egyéni és kiscsoportos konzultációk, gyakorlati foglalkozások megszervezésére kerülhessen sor az egészségvédelmi intézkedések szigorú megtartása mellett. E konzultációk, gyakorlati foglalkozások helyszíne tekintetében a Határozat nem tartalmaz korlátozást, így azon tanulószerződéssel, szakképzési munkaszerződéssel rendelkező vizsgázók esetén, ahol a szakképző intézmény vezetője engedélyt adott a konzultációk, gyakorlati foglalkozások megtartására, ezek lebonyolítására a gazdálkodó szervezeteknél is sor kerülhet az egészségvédelmi intézkedések szigorú megtartása mellett.”