Általános információk az intézmény-átalakításról

Az iskolarendszer átalakítása

A gazdaság és a munkaerőpiac kihívásainak megfelelően a szakképzést érintő változások egyik lényeges eleme az iskolarendszer átalakítása. A 2016/2017-es tanévtől átalakultak a szakképző iskolák.

2016. szeptember 1-jétől a szakiskolák új neve szakközépiskola, a szakközépiskoláké szakgimnázium, a speciális szakiskoláké pedig szakiskola. A 2016/2017-es tanévtől tehát szakképzés kizárólag szakgimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai formában volt indítható. A képzési struktúra az alábbiakban ismertetett átalakításával lehetővé válik, hogy mind a szakgimnáziumi, mind pedig a szakközépiskolai képzés érettségi végzettséget és szakmai végzettséget is egyaránt nyújtson.

Szakközépiskola

A szakközépiskolának 3+2 évfolyama van. A 9–11. szakképzési évfolyamon az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges közismereti képzés és szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik, a további kettő pedig az érettségi vizsgára felkészítő évfolyam. Az államilag elismert szakképesítést szerzett tanulók, választásuk alapján érettségi vizsgára készülhetnek fel a további két évfolyamon.

A szakképesítés megszerzése utáni érettségire felkészítő két tanév kizárólag a 4 kötelező érettségi tárgyból teendő vizsgára készít fel, ugyanis a megszerzett szakképesítés ötödik vizsgatárgyként lesz elismerhető. Alapfokú iskolai végzettség hiányában a szakközépiskolába történő felvétel feltétele a tizennegyedik életév betöltése és a szakközépiskolában szervezett Szakképzési Hídprogram szerinti tanév teljesítése.

Szakgimnázium

A szakgimnáziumnak négy középiskolai, majd azt követő egy, illetve kettő szakképzési évfolyama van. A 9–12. évfolyam elvégzése lehetőséget biztosít szakmai érettségi végzettség és ehhez kapcsolódó szakképesítés megszerzésére. Az érettségit követően a szakgimnáziumi szakmai végzettséget egy tanév alatt szerezhetik meg azok a tanulók, akik az adott ágazatban tettek szakmai érettségit és kaptak ezzel együtt szakképesítést igazoló végzettséget. Azok a tanulók, akik gimnáziumban vagy más ágazatba tartozó szakmai érettségi vizsgával rendelkeznek, a szakgimnáziumi szakképesítést két év alatt szerezhetik meg.

A szakgimnáziumban nő a szakmai képzésre fordítható időkeret, ezáltal biztosítja az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítések szakmai többlettartalmát.

Szakiskola és készségfejlesztő szakiskola

A szakiskola a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése, oktatása céljából a többi tanulóval sajátos nevelési igénye miatt együtthaladásra képtelen tanulókat készíti fel szakmai vizsgára és nyújt részükre a munkába álláshoz és az életkezdéshez szükséges ismereteket. A készségfejlesztő speciális szakiskola a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók részére biztosítja az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását. Ezekben az intézményekben az évfolyamok számát a speciális kerettanterv határozza meg.

Ágazati szakgimnáziumi képzés

A szakgimnázium 9-12. évfolyamain folyó szakmai elméleti és gyakorlati oktatás a szakképzési kerettanterv alapján olyan ismertek átadását célozza meg, amelyek az ágazathoz tartozó szakképesítésekre való felkészítés első szakaszát jelentik. Ennek értelmében a szakgimnázium 9-12. évfolyamain folyó szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is szakmai képzés, vagyis szakképzés.

A szakgimnázium 9-11. évfolyamain a kerettantervben előírt összefüggő szakmai gyakorlatának megvalósítására részben vagy egészben iskolai tanműhelyben, illetve együttműködési megállapodás keretében külső képzőhelyen van lehetőség. A gyakorlati képzés szervezője az iskola, a kamarának az együttműködési megállapodásokat ellen kell jegyeznie. 2018. szeptember 1-től a szakgimnázium 11-12. évfolyamain már köthető tanulószerződés is, a szakmai záróvizsgáig tartó, teljes időszakra. A képzés csak meghatározott feltételek mellett indítható.

>> Részletek