Miben segít a kamarai tanácsadói hálózat?

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közel 20 éve sikeresen működteti a duális képzési tanácsadók országos hálózatát, amely elsősorban a tanulószerződések és a szakképzési munkaszerződések megkötésének elősegítésével és az ehhez kapcsolódó ügyintézéssel foglalkozik. Minden megyében a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamara   keretén belül állnak rendelkezésre a hálózat helyi munkatársai. Hozzájuk fordulhat az a tanuló, aki képzőhelyet keres, az olyan vállalkozás, amely duális képzéssel szeretne foglalkozni, de kérdéseikre választ kaphatnak a képzésben már részt vevő diákok, szülők, képzők és iskolák is.

A területi kamarai tanácsadók a tanulószerződés, a szakképzési munkaszerződés és a szakirányú oktatás témakörében jogértelmezési tanácsadással is foglalkoznak, és a tanulószerződés-kötés adminisztrációjában is segítséget nyújtanak. Ezen felül általános tájékoztatást adnak a szakképzési hozzájárulással kapcsolatban.

2020-ban duális képzési tanácsadói hálózatunk az új szakképzési törvénnyel összhangban lényeges átalakuláson ment át, és így az európai szakképzésfejlesztési tervek és irányvonalak hazai megvalósításában is fontos szerepet kapott. Ennek megfelelően kiemelt feladatává vált a duális képzési rendszer kibővítése mellett a szakképzés minőségi aspektusainak gazdasági igények szerinti fejlesztése, a minőségirányítás és a tanulási eredmény alapú megközelítés széles körű elterjesztése, alkalmazása. Tanácsadóink fontos közvetítői szerepet töltenek be a képzők egymás közötti, valamint az iskolákkal fenntartott kapcsolatainak fejlesztésében. A szektorális együttműködés előmozdításával képzőközpontok létrehozásának hatékony mozgatórugói lehetnek. A vállalkozói szférával fenntartott napi kapcsolatuknak köszönhetően nemcsak segítik a képzés zökkenőmentes lebonyolítását, de a közvetlenül a képzőktől begyűjtött információk rendszerezésével és továbbításával hozzájárulnak a gazdasági igényeknek a kormányzati döntéshozók felé történő jelzéséhez, így végső soron a szakképzési rendszerünk piaci elvárások szerinti továbbfejlesztéséhez.

További információ: www.tanuloszerzodes.hu